Om du skal i gang med nybygg, tilbygg, påbygg eller renoveringsarbeid, trengs det arbeidstegninger og detaljer som er godkjent i henhold til aktuelle byggeforeskrifter. For å unngå missforståelser og unødig forsinkelser er det viktig med presise beskrivelser av bygningen.