Jeg behandler eventuelle klager og utarbeider dispensasjonssøknader der det er påkrevet. Det kan også være aktuelt med forhåndskonferanse med kommunen før oppstart av et tiltak, og dette kan jeg også avtale og gjennomføre. Tiltakshaver står fritt til å velge om han/hun ønsker å delta i forhåndskonferansen.