Her er det viktig med faglig hjelp helt fra starten om sluttresultatet skal bli optimalt. Jeger opptatt av at den som trenger tilrettelegging skal få det, og såleis oppleve økt livskvalitet ved å kunne bo og virke i egen bolig.