Mine løsninger skal holde høyt estetisk nivå og være teknisk gjennomtenkte. De skal også være i samsvar med dagens regler, lover og forskrifter. Jeg tar ansvar for bygningsutformingen i nært samarbeid med deg som tiltakshaver, og planlegg alle faser av bygginga fra utarbeiding av de første tegningene fram til bygget er ferdigstilt, og sørger for at alle papir og lignende er i orden.