Arkitektur er i utgangspunktet kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk, og ordet kan betegne både prosessen fram til ferdig byggverk, det ferdige byggverket og kunnskapen om bygging. For prosjektene mine betyr det at jeg ser på hele prosessen, fra de store grepene og de lange linjene i planfasen, til detaljfasen, med valg av tekniske løsninger, materialer, samarbeidspartnere og leverandører. Jeg har stor fokus på bærekraft, og det å arbeide klima- og miljørettet som prosjekterende, handler ikke utelukkende om beregning av u-verdier og energiforsyning. Det handler også om å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, ta hensyn til lokale klima- og naturforhold, som for eksempel solforhold, lokale vindretninger, elver og bekker, grunnforhold og plasseringen av bygninger i landskapet. Det handler om å velge materialer og løsninger som bidrar til et sunt inneklima, og som ikke fører til økt produksjon, unødvendig materialforbruk eller ressurskrevende driftsmetoder, og det handler om å sikre en prosess som ikke medfører unødvendige utslipp i byggets forskjellige faser.