Jeg utarbeider situasjonsplaner, terrengprofiler og illustrasjonsplaner.  Når jeg utarbeider situasjonsplaner får jeg kontroll på avstand til nabogrense, utnyttelsesgrad, krav til adkomst, koter og koordinater.